talk-topgallant

About ankara ingilizce kursu

Description

GENEL ?NG?L?ZCE A. STANDART PROGRAM Genel ?ngilizce kurslar?m?z toplamda 6 seviyeden olu?maktad?r ve her seviye için standart 100 saatlik bir e?itim verilmektedir. Buna ek olarak, haftada üç gün ücretsiz konu?ma kulüpleri, haftada bir gün ücretsiz yazma kulübü ve haftada bir saat bire bir etüt imkan? ö?rencilerin hizmetine sunulmaktad?r. Dersler 40 dakikad?r. Hergün 10.00-17.00 aras? yap?lan […]

Ads / Latest items listed

Sorry, no listings were found.